Spolek německé menšiny regionu Vysočina

LV Büro - 24. července 2019

Spolek německé menšiny regionu Vysočina je sdružení Němců pocházejících z Jihlavy a okolí, kteří již od roku 1992 pečují o kulturní dědictví regionu spojené s německou menšinou, především pak jihlavský jazykový ostrov.

Dalším těžištěm spolkových aktivit je podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a německy mluvícími zeměmi.

Spolek disponuje vlastní knihou s fondem cca 6 500 knih různých žánrů, která je členům a členkám otevřena každou středu. Kromě toho se v prostorách spolku konají kurzy němčiny pro děti i dospělé. Pravidelně jsou organizovány také dětské letní tábory.

Iglauer Regionalkulturverband

Bc. Mojmír Kolář
Musilova 31
586 01 Jihlava
Tel.: 606 664 083
E-Mail: smkolar@ji.cz
www.iglau.de
www.regionalist.cz/iglau