Slezský německý spolek

LV Büro - 24. července 2019

Hlavní činnost Slezské německého spolku v Bolaticích (Bolatitz) spočívá v udržování tradic a německého jazyka. Důležitou kulturní aktivitu v rámci spolku představuje smíšený pěvecký sbor, který má ve svém repertoár především lidové písně v němčině a slezštině. Sbor nepůsobí jen v Bolaticích, nýbrž v celém regionu a posiluje tak spolupráci s okolními obcemi. Spolek je také v úzkém kontaktu s organizacemi v sousedním Polsku. Podílí se také na organizaci mnoha přátelských setkání se spolky z Opavy a Hlučínska. V květnu každoročně spolupracuje na přípravě německé mše za oběti 2. světové války.

Mimoto je obec Bolatice spojena s německým spisovatelem Augustem Scholtisem, který se zde narodil. Každoročně jsou na jeho hrob slavnostně pokládány věnce.

Mezi spolkové aktivity také patří kurzy němčiny, a to pro dospělé i děti ze základní školy v Bolaticích. Studijní výsledky a výstupy výuky žáků jsou prezentovány při nejrůznějších akcích spolku, např. při oslavách Dne matek či Vánoc. Žákovská vystoupení se konají výhradně v německém jazyce. Škola také profituje s úzké spolupráce s Goethe Institutem, který jí poskytuje výkové materiály. Spolková mládež se pravidelně účastní akcí pořádaných Shromážděním německých spolků, které jsou na tuto věkovou skupinu zaměřeny.

Pravidelně se v rámci spolku setkává také tzv. Männerklub (Mužský klub), v němž se účastníci věnují zajímavým aktuálním či historickým tématům. Také ženy se často společně setkávají nad šálkem kávy, zpívají, plánují spolkové akce či oslavy významných jubileí. 

Spolek provozuje knihovnu, v níž jsou k zapůjčení německojazyčné publikaci jak pro členy či členky, tak pro širokou veřejnost.

Spolek nedávno oslavil své 25leté výročí a čítá aktuálně cca 130 členů a členek.

Slezský německý spolek, z.s.      
(Schlesisch-deutscher Verein e.V.)
Veronika Krohe
Staňkova 27
747 06 Opava
Tel.: + 420 553 734 946
E-Mail: krohe.v@seznam.cz