Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy, z.s.

LV Büro - 24. července 2019

Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy byl založen v roce 1990 a registrován o rok později. Spolek se skládá z místních skupin v Liberci (Reichenberg), Hrádku n. N. (Grottau), Rumburku (Rumburg), Krásné Lípě (Schönlinde) a Údolím Smědé (Oberwittigtal), které se pravidelně setkávají. Předsedkyní spolku je paní Krista Blaževičová. Spolek take disponuje setkávacím centrem v Liberci.

Do roku 1999 sídlil spolek v centru Liberce, poté si spolek pronajal od města Liberec dům, v němž má dostatek místa nejen pro svou kancelář a knihovnu, ale také krásné prostory pro pravidelná setkávání.

V souladu se svými stanovami se spolek snaží naplnit kulturní a společenské potřeby svých členů a členek. To zahrnuje především:

  • péči o mateřský jazyk doma i ve školách,
  • péči o kulturní dědictví, včetně dialektu a tradičního folkloru,
  • záchranu historických pamětihodností,
  • šíření německé kultury prostřednictvím knihovny a dalších veřejných institucí.

Členové a členky spolku se v průběhu roku setkávají jak v ústředním setkávacím centru, tak v jednotlivých místních skupinách. Mnoho akcí, jako např. vánoční večírek, jsou organizovány pro všechny místní skupiny. Knihovna spolku je otevřena každé úterý odpoledne. Kromě toho pořádáme setkávání tzv. dámských klubů (Frauenklubs), nabízíme kurzy němčiny a organizujeme výlety a exkurze.

Náš spolek založil v Augsburgu a v Liberci Dny české a německé kultury (Deutsch-tschechische Kulturtage), které jsou každé dva roky organizovány ve spolupráci s partnerskými městy. Členové a členky se účastní nejrůznějších akcí pro spolky Němců v České republice i v Německu. Nové tváře jsou u nás vždy vítány.

Spolek a jeho místní skupiny úzce spolupracují s okolními obcemi a jejich institucemi, např. s muzei, archivy, se krajanskými skupinami Heimatkreisen Reichenberg, Heimatkreisen Niederland a Heimatkreisen Friedland, ale také se Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s německým velvyslanectvím v ČR, s ministerstvem kultury ČR a v neposlední řadě také s nejrůznějšími spolky a sdruženími v České republice, Německu i Polsku.

Spolek rozesílá každý měsíc newsletter s nejnovějšími informacemi a plánovanými akcemi.

Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy, z. s.

Předsedkyně: Krista Blaževičová
Jednatelka: Věra Straková
Ruprechtická 254/119

460 14 Liberec 14
tel.: +420 482 726 697
fax: +420 482 726 698
email: verastrakova@centrum.cz

Otevírací doba:

pondělí: 13–17 hod.
úterý: 13–16 hod.
čtvrtek: 13–17 hod.
Knihovna: úterý 13–16 hod.
Návštěvy v jiný den pouze po předchozí domluvě.