Spolek Němců Těšínského Slezska

LV Büro - 24. července 2019


Náš spolek – Spolek Němců Těšínského Slezska (Verein der Deutschendes Teschner Schlesiens) – je regionální organizace založená v roce 1992. Spolek má pobočky v Těšíně (Teschen), Třinci, Bohumíně a Ostravě. Setkávací středko, které je ve vlasnictví spolku, se nachází zhruba uprostřed oblasti – tj. V Havířově – a má okolo 380 členů.

Spolek nabízí svým členům a zájemcům kurzy němčiny, organizuje semináře pro mládež i seniory, výlety pro děti po ČR i do zahraničí, výstavy, workshopy, exkurze a další akce. Spolek je otevřen novým členům bez ohledu na věk.

Cíle spolku:

Spolek se zasazuje o politickou, občanskou, společenskou i kulturní rehabilitaci občanů s německým původem a národností. Toto spolek považuje za svůj cíl především z toho důvodu, že náležení k německé národností v minulosti vedlo k diskriminaci a nezákonnému pronásledování.


Spolek Němců Těšínského Slezska/Verein der Deutschen des Teschner Schlesiens

Wilma Mattis
Studentská 11
736 00 Havířov-Město


Telefon: +420 596 410 466
Handy: +420 604 827 998
Fax: +420 596 410 466
E-Mail: deutsche@seznam.cz
http://www.vdd-teschner-schlesien.eu