SVAZ NĚMCŮ – REGION CHEBSKO

LV Büro - 24. července 2019

Svaz Němců – region Chebsko je zastřešující spolek obyvatel německé národností v České republice. Od svého založení v r. 1991 prosazuje zájmy německé menšiny na území Chebska a pěstuje chebskou kulturu v České republice.

Našimi hlavními úkoly je péče o němčinu (jako mateřský jazyk), účast a spolupůsobení na nejrůznějších kulturních akcí v ČR i v zahraničí. Velmi úzce spolupracujeme také s obětmi divokého odsunu Němců pocházejícími z Chebska. Podporujeme a doprovázíme je během návštěv jejich původního domova.


Svaz Němců sídlí v Chebu (Eger), v prostorách setkávacího střediska v Domě Balthasara Neumanna a aktivně se podílí na porozumění mezi národy, především mezi obyvateli České republiky a Spolkové republiky Německo.

Svaz Němců – region Chebsko tvoří 5 místních skupin, které se nacházejí po celém regionu:

 • Cheb / Eger Předseda: Jaroslav Klyeisen - Tel. 724 496 615
  Pravidelná setkání: každou první sobotu v měsíci, vždy ve 14 hod. v Domě Balthasara Neumanna v Chebu
 • Sokolov / Falkenau Předseda:: Günther Wohlrab - Tel.  +49 170 9610665
  Pravidelná setkání: každou středu, vždy ve 13 hod. v restauraci "Charlies Pub" v Sokolově
 • Karlovy Vary / Karlsbad Předsedkyně: Irena Kašáková - Tel. 728 028 282
  Pravidelná setkání: každý první čtvrtek v měsíci, vždy v 16 hod. v Chebském dvoře na Zámeckém vrchu
 • Nejdek / Neudek Předseda: Franz Pfortner - Tel. 723 285 572
  Pravidelná setkání: každou první středu v měsíci, vždy ve 14:30 hod. v Kinocafé, kromě července
 • Skalná / Wildstein Předsedkyně: Jana Baziláková - Tel. 605 207 729
  Pravidelná setkání: první čtvrtek v měsíci, vždy v 15 hod. v penzionu Kirch

Svaz Němců – region Chebsko
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 36

350 02 Cheb
Tel.: 00420 354 422 992
e-mailová adresa:: bgz@top.cz

Předseda: Alois Rott  

Otevírací doba:
úterý 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
středa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Jiné termíny dle domluvy.