Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří, z. s.

LV Büro - 24. července 2019

Dnešní Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří vznikl původně (tj. V roce 1990) jako základní organizace Spolku Němců v Československu. Jedním z prvních, kteří v Chomutově (Komotau) po převratu v r. 1989 základní organizaci zakládali patřil pan Gerhard Stübiger. První prostory spolku, nacházející se v chomutovském Kulturním středisku v Palackého ulici, byly poprvé slavnostně otevřeny 10. dubna 1992 ve 13 hod.

Spolek Němců a přátel region Krušné hory a jejich předhůří vznikl jako reakci na výzvu Spolku Němců v Československu zakládat samostatné regionální spolky. Z důvodu tradice si však nový spolek ponechat původní logo. V následujících letech se spolku podařilo získat nové prostory v ulici Na Bělidle 842/3 a zařídit zde chomutovské setkávací středisko. Dodnes je na této adrese spolku a setkávacímu středisku k dispozici společenská místnost. V přízemí se nachází knihovna s bohatým fondem německojazyčných knih.

Po odchodu zesnulého Geharda Stübigera převzaly vedení spolku a setkávacího centra Ema Laubrová a Karin Štefanová. Spolek je členem zastřešujícího Shromáždění německých spolků v České republice.

Mezi pravidelné akce spolku patří tzv. Hutznstuben, které se konají jednou za dva týdny. Také oslavy masopustu, Velikonoc, Dne matek, adventu či Vánoc jsou pevnou součástí pravidelného program. Spolek take pravidelně spolupracuje s místními školami a muzei, pořádá v prostorách setkávacího střediska výstavy I přednášky k nejrůznějšími tématům a pěstuje přeshraniční vztahy s německými městy Schwarzenberg a Öderan.

Velkou výhodou spolku je poloha blízko hranic s Německem a také skutečnosti, že je spolek výhradním vlastníkem domu, v němž sídlí. Do budoucna si tedy spolek klade za cíl rozvinout přeshraniční spolupráci s Německem a eventuálně fungovat jako archive pro Shromáždění německých spolků v ČR.

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří, z. s.
Ema Laubrová
Na Bělidle 842/3
430 01 Chomutov
Tel./ Fax: +420 474 651 821
Email: bgzchomutov@seznam.cz