Spolek přátel Německa ve Štěpánkovicích

LV Büro - 24. července 2019

Spolek přátel Německa ve Štěpánkovicích byl založen v roce 1992. První předsedkyní byla paní Marie Řehaček, v roce 1997 přenechala vedení panuherrmannu Borsutzky, který spolek vedl až do roku 2003. Na jeho místo poté nastoupila paní Dorothea Plachtzík.

Členové a členky spolku se setkávají při příležitosti každoročních oslav dne matek, při mikulášské slavnosti a každoročním letním posezení.

Deutscher Freundeskreis Schepankowitz
Dorothea Plachtzík
Ratibořská 5
747 25 Sudice
Tel.: 553 761 114