Německý jazykový a kulturní spolek Brno

LV Büro - 24. července 2019

Členové a členky pocházejí nejen z Moravy, ale také z Rakouska a Německa. Na pravidelných úterních setkáních se shromažďují ale především ti, kteří bydlí v Brně či v jeho blízkém okolí. Spolkový pěvecký sbor zkouší dvakrát do měsíce a má za sebou již několik vystoupení, a to i mimo Brno. Každý podzim zpívá na Babylonfestu, brněnském festivalu menšin. Vystoupení sboru je doplněno o představení kulinárních specialit menšiny. V květnu se pěvecký sbor účastní Dne národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Od roku 2010 je vystoupení sboru s německými koledami také součástí programu Brněnských Vánoc.

Spolek se každoročně účastní Sudetoněmeckého dne (Sudetendeutscher Tag), kde má společně se spolkem BRUNA (Heimatverband der Brünner in Deutschland) vlastní informační stánek. V roce 2012 byl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti realizován projekt Brünner Bürgermeister in der Zeit der Industrialisierung 1851-1918 (Brněnští starostové v době industrializace 1851-1918) – projekt byl doplněn o přednášku a panely s doplňující informacemi a obrazovým materiálem. I v dalších letech prezentoval spolek zajímavá témata, např. životopisy německých osobností spojench s Brnem.

Členové a členky spolku se – společně s členy a členkami spolku organizace BRUNA a za podpory brněnského magistrátu– každoročně účastní akcí připomínajících pochod smrti do Pohořelic z roku 1945.

Setkávání spolku v Anenské ulici jsou často doprovázena filmovými i diaprojekcemi či čtením. V posledních letech se zde konaly např. přednášky o dějinách Brna, o třicetileté válce nebo německých toponymech v brněnském okolí. Samozřejmostí se za dobu působení spolku staly také pravidelné vánoční oslavy obohacené o kulturní program.

Spolek také organizuje výlety, především do Rakouska. V roce 2011 navštívil spolek dolnorakouskou výstavu Carnuntum, v dalších letech se pak cílem spolku staly např. Jihomoravská galerie v rakouském městě Retz (Reteč/Rec/Rešice), rakouský skanzen Museumsdorf Niedersulz nebo festival bramborové sklizně ve městě Geras. Velmi oblíbené jsou také exkurze do Vídně, kde v roce 2017 spolek navštívil mj. Výstavu o Marii Terezii. Pravidelně se spolek navštěvuje se členy a členkami organizace BRUNA – organizují tak exkurze do Brna a do města Schwäbisch Gmünd. 

O spolkových aktivitách pravidelně informuje časopis sdružení BRUNA „Brünner Heimatbote“.

Kontaktdaten:

Německý jazykový a kulturní spolek Brno
(Deutscher Sprach- und Kulturverein e. V. Brünn)
Michaela Knápková
Musilova 3, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 581 450
E-Mail: dskv-brno@seznam.cz
Homepage: www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com