Neuigkeiten

Jetzt bewerben: Hans-Klein-Preis wird erstmals vergeben

LV Büro - 1. srpna 2016

Aus Anlass des 20. Todestages des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages a.D. Hans „Johnny“ Klein vergeben die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, die Sudetendeutsche Stiftung und der Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) in Kooperation mit der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) im Jahr 2016 zum ersten Mal den „Johnny“ Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung. Neben der nachhaltigen Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung will der Preis das Lebenswerk von Hans „Johnny“ Klein (1931-1996) würdigen, der sich als Journalist, Politiker und Minister zeitlebens für die deutsch-tschechische Aussöhnung eingesetzt hat.

Gesucht werden journalistische, publizistische oder populärwissenschaftliche Beiträge in allen Medien, die die Kenntnisse von Deutschen und Tschechen übereinander erweitern, das gegenseitige Verständnis in Europa fördern und dabei die Brückenfunktion der deutschen Minderheit in Tschechien würdigen.

Die Ausschreibung richtet sich an deutsche, österreichische und tschechische Journalisten, Publizisten, Wissenschaftler und anerkannte zivilgesellschaftliche Akteure. Es werden ein erster und ein zweiter Preis vergeben (dotiert mit 5000 € bzw. 2500 €) sowie ein Förderpreis für Teilnehmer bis 35 Jahre (1500 €).

Zugelassen sind Beiträge, die im Zeitraum vom 1.1.2015 bis zum 30.6.2016 zum ersten Mal erschienen sind. Die Beiträge können in deutscher oder tschechischer Sprache (mit deutscher Übersetzung) eingereicht werden.

Weitere Informationen und das Online-Teilnahmeformular gibt es auf der Seite http://www.jkp.landesversammlung.cz/. Einsendeschluss ist der 1. September 2016. Verliehen wird der Preis am 26. November 2016 in Mährisch Schönberg/ Šumperk, dem Geburtsort von Hans Klein.

___

U příležitosti 20. výročí úmrtí místopředsedy německého Bundestagu Hanse "Johnnyho" Kleina udělují Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im AuslandSudetendeutsche Stiftung a Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) ve spolupráci se Shromážděním německých spolků v České republice a s organizací Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) v roce 2016 poprvé Cenu "Johnnyho" Kleina pro česko-německé porozumění.Vyznamenání je určeno osobnostem, které se zasloužily o českou-německé porozumění. Souběžně s důslednou podporou tohoto porozumění tato cena připomíná i životní dílo Hanse „Johnny“ Kleina (1931-1996), který jako žurnalista, politik a ministr celý život usiloval česko-německé smíření.

Těšíme se na žurnalistické, publicistické nebo populárně-vědecké příspěvky ze všech médií, které rozvíjejí oboustranné poznání Čechů a Němců, podporují vzájemné porozumění v Evropě a při tom berou v úvahu spojující funkci německé menšiny v České republice.

Soutěž je otevřena německým, rakouským a českým novinářům, publicistům, vědcům a uznávaným aktérům občanské společnosti. Udělují se první a druhá cena (dotované 5000€ a 2500€) a cena pro účastníky do 35 let (1500€).

Do soutěže lze přihlásit příspěvky, které byly poprvé publikovány v období mezi 1.1.2015 a 30.6.2016. Příspěvky mohou být v německém nebo českém jazyce (s německým překladem).

Více informací a on-line formulář pro přihlášení příspěvků naleznete na stránce http://www.jkp.landesversammlung.cz . Uzávěrka příhlášek je 1. září 2016. Cena bude udělena 26.11. v Šumperku, rodném městě Hanse „Johnny“ Kleina.

www.jkp.landesversammlung.cz