Slezský německý spolek, z. s.

LV Büro - 24. července 2019

Po politickém převratu v roce 1989 bylo nyní i Němcům v tehdejší severomoravské oblasti povoleno sdružovat se ve spolcích. Toho využili Horst Hanslik a Hans Korbel a zveřejnili v regionálních novinách výzvu, na kterou zareagovalo asi 10 lidí. Jako reakce na druhou zveřejněnou výzvu, tentokrát s již uvedeným konkrétním datem a místem setkání v zasedací místnosti magistrátu, se sešlo celkem 70 lidí a rozhodli se se v Opavě založit spolek. Během druhého setkání v květnu – v mnohem větších prostorách sálu v tzv. Schützenhausu – bylo založení spolku oficiálně potvrzeno. Zároveň s tím bylo zvoleno jméno spolku „Slezský německý svaz“ a jeho německy ekvivalent „Schlesich/Deutscher

Verein“, byly přijaty stanovy a zvoleno předsednictvo. Prvním předsedou spolku se stal Ing. Hans Korbel. Tak vznikl první spolek Němců v celém tehdejším Slezsku, který byl 26. 7. 1991 oficiálně registrován Ministerstvem vnitra ČR. Počet členů a členek spolku se tehdy vyšplhal přes 400, později jejich počet vzhledem k zakládání dalších spolků v jiných částech země o něco poklesl. Po 25 letech své existence, během nichž jej mnoho členů a členek muselo opustit nadobro, čítá spolek okolo 100 členů/členek.

Cílem spolku je zachování německého kulturního dědictví. Proto nabízí pro členy, členky a další zájemce či zájemkyně akce kulturního i politického rázu (výstavy, exkurze, přednáškové bloky atd.). Dalším důležitým posláním spolku je péče o němčinu – k tomu slouží nabízené kurzy němčiny pro děti i dospělé. Každý druhý měsíc rozesílá spolek svému členstvu i široké veřejnosti informační list s názvem „Troppauer Nachrichten“ (Opavské zprávy).

Slezský německý spolek se zasazuje o politickou, občanskou i společenskou rehabilitace občanů České republiky s německým původem. Tito byli v minulosti často, vzhledem ke svému původu, znevýhodňováni.

Spolek usiluje o všestrannou spolupráci se všemi národy a etnickými skupinami. Své hlavní poslání vidí v posilování přátelství a spolupráce s dalšími německými spolky.

Slezský německý spolek z. s. (Schlesisch-Deutscher Verein e.V.)
Hans D. Korbel
Horovo nám. 2
746 01 Opava 
Handy: 00420 731 087 151
E-mail: sdv.troppau@email.cz
www.slezskynemeckyspolek.eu