Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše

LV Büro - 24. července 2019

Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše (der Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau – Riesengebirge) byl oficiálně založen v r. 1992, a to jako subjekt spojující trutnovskou německou menšinu s jejím okolím. Zároveň představuje spolek platformu nejen pro německou menšinu, ale také pro přátele a příznivce německé kultury z oblasti Krkonoš.

Již od svého založení provozuje společnost také centrum setkávání, které mj. zajišťuje komunikaci mezi členy a členkami spolku s širokou veřejností.

Vize společnosti

Je nutné připomínat si minulost, žít v přítomnosti a soustředit se na budoucnost.

Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s.
Horská 634
541 01 Trutnov

Předsedkyně: Bc. Lenka Buková Vízková
Jednatelka: Mgr. Štěpánka Šichová

Tel: + 420 499 812 232
E-Mail: bgztrutnov@seznam.cz
Webseiten: www.bgztrutnov.cz