Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.

LV Büro - 24. července 2019

Město Kravaře leží v regionu Hlučínsko na řece Opavě, pouhých 13 km od polských hranic. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1224 z listiny českého krále Přemysla Otakara I.

Kruh přátel Německa působí v obci od roku 1995. Zakládajícími členy byli pánové Max Rain, Horst Kostritza a František Kudlík. Jedná se o nepolitickou organizaci kulturně-společenského charakteru, sdružující české i německé občany, kteří žijí v Kravařích a okolí. Klub má v současnosti 91 členů.

Kruh přátel Německa v Kravařích pořádá pro členy spolku tradiční akce, jako například Faschingfest, Muttertag, Nikolaustag, které jsou doprovázeny kulturním vystoupením, krátkou prezentací o německy mluvících zemích, kdy se střídají informace o kultuře, geografii, historii, … podle zaměření slavnosti. Velký úspěch měl v posledních dvou letech také Sommerfest, na který jsou zváni také členové DFK z okolních obcí. Na všech akcích mají hosté možnost konverzovat německy, zpívat německé písně a dovědět se různé zajímavosti z oblasti německy mluvících zemí. Snažíme se zapojovat také mladé lidi a děti, proto organizujeme také Kindertag a zveme na akce dospělé členy s dětmi a vnoučaty, pro které máme připraveny různé německé hry, hádanky a jazykolamy.

Již tři roky spolupracujeme s absolventy katedry germanistiky Ostravské univerzity, kteří pro nás rádi organizují zajímavé přednášky a my tak máme možnost dovědět se mnoho nových zajímavých informací, ale také se pobavit v mladším kolektivu. Pokud jde o akce pro děti, jsme v kontaktu s učiteli ZŠ v Kravařích a v Hlučíně.

Jednou ročně organizujeme také zájezd do sousedního Polska, kde se koná setkání s německou menšinou v Polsku. Tato setkání mají u našich i polských členů velký úspěch.

Na zámku v Kravařích probíhá každé úterý výuka německého jazyka. Studenti jsou rozděleni do dvou kurzů – začátečníci a pokročilí. Nově každý pátek probíhá také výuka německého jazyka ve sféře podnikání.

Každé úterý se také scházejí členky BGZ Kravaře ve společenské místnosti na zámku v Kravařích, kde zpívají německé písně, připravují materiály pro nadcházející akce a organizují tematická odpoledne. Jednu neděli v měsíci se konají v zámecké kapli mše svaté v německém jazyce.

Snažíme se šířit povědomí o německé menšině v Kravařích a také šířit německou kulturu mezi členy německé menšiny, ale také mezi občany, kteří členové nejsou. Pravidelně zasíláme články o akcích, které organizujeme do kravařských novin – Besedníku.

Kontakty:

Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.
Alejní 377/24
747 21 Kravaře


E-Mail: bgzkravare@gmail.com
Handy: 739 982 879; 721 181 447
Předsedkyně: Mgr. Pavla Knyblová
Pokladní: Alice Truncziková
Účetní: Krista Schneidrová
Kulturní referentka: Rita Jarošová
Revizní komise: Marie Rohovská, Reinhard Večerek
Úřední hodiny: Každé úterý od 14:00 do 17:00, společenská místnost BGZ Kravaře na zámku v Kravařích