LV aktuell

Diese Termine bitte vormerken

LV Büro - 23. května 2018

Save the date Konferenz 2018

 

 

Bitte tragen Sie sich diese Termine schon fest in Ihren Kalender ein.
Prosím, poznamenejte si následujícítermíny do Vašehodiáře.

 

12|10

Deutsch-tschechische Konferenz der Landesversammlung:
„1918-2018: Der Wandel des Deutschen als Minderheitensprache im tschechischen Schulwesen“
Außenministerium der Tschechischen Republik,
Černínskýpalác, Prag 1
Česko-německákonferenceShromážděníněmeckýchspolků:
„1918-2018:
Proměnyněmčinyjakovýukovéhojazykanárodnostnímenšiny v českémškolství
MinisterstvozahraničníchvěcíČeskérepubliky, Černínskýpalác, Praha 1

 

13|10
Kulturelle Großveranstaltung,
KulturnícentrumNovodvorská, Prag 4
Velkékulturnísetkání, KulturnícentrumNovodvorská, Praha 4

 

 

14|10
deutschsprachige
katholische Messe, Kirche Sankt Johannes Nepomuk am Felsen
Římsko-katolickámšesvatá v německémjazyce,
Kostelsvatého Jana Nepomuckého Na Skalce