Pozvánka k účasti na soutěži o Cenu Johnnyho Kleina za německo-české porozumění 2023

Na počest celoživotního díla Hanse "Johnnyho" Kleina byla v roce 2016 poprvé udělena "Cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění". Čtvrtý ročník "Ceny Johnnyho Kleina" se koná v roce 2023.

Hledáni jsou novinářské, publicistické nebo populárně-naučné příspěvky ve všech médiích, které rozšiřují znalosti Němců a Čechů o sobě navzájem, podporují vzájemné porozumění v Evropě a tím ctí přemosťovací funkci německé menšiny v České republice. Soutěž je určena německým, rakouským a českým novinářům, publicistům, vědeckým pracovníkům a uznávaným aktérům občanské společnosti z těchto zemí. Udělena bude první a druhá cena a také cena pro mladé talenty. Věková hranice pro udělení ceny pro mladé vědce je 35 let. Ceny budou uděleny za příspěvky vysoké kvality z hlediska obsahu i formy, které bude hodnotit porota. Cena bude udělena na slavnostním ceremoniálu 26. listopadu 2023 v Šumperku, rodišti Hanse "Johnnyho" Kleina.

Podmínky účasti
Do soutěže lze přihlásit práce, které byly poprvé publikovány v období od 1. prosince 2020 do 30. září 2023. Příspěvky lze zasílat v němčině nebo češtině. Na společné práci se mohou podílet maximálně tři autoři.

Aplikace
Přihláška se podává zasláním osobních údajů a příspěvku na e-mailovou adresu info@landesversammlung.cz.
Soubor PDF musí odpovídat původní publikaci, musí být rozpoznatelné datum a zdroj. V případě audio a video příspěvků se zasílá ve formě souboru mp3/4. Maximální velikost zasílaného souboru je omezena na 24 MB. V případě větších souborů musí být v e-mailu uveden odkaz ke stažení přihlášky.

Datum ukončení soutěže: 30. září 2023.

Na neúplné nebo nesprávné žádosti nebude brán zřetel. Nepravdivá prohlášení budou mít za následek vyloučení a propadnutí všech udělených cen. Právní proces je vyloučen. Autorská práva k zaslaným textům a rozhlasovým příspěvkům zůstávají účastníkům. Organizátoři jsou oprávněni zveřejnit příspěvek ve vlastních tištěných nebo internetových publikacích v souvislosti s předáváním cen.

Organizátoři a podporovatelé
Cenu "Johnnyho" Kleina udělují nadace Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland a Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. ve spolupráci s Institutem für Auslandsbeziehungen (ifa), Sudetoněmeckou nadací, Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Spolkovým ministerstvem vnitra, Velvyslanectvím SRN v Praze, městem Šumperk, Setkávácím centrem Šumperk a měsíčníkem LandesEcho.