JUKON-Fotosoutěž 2023

JUKON-Fotosoutěž 2023

Hroby Němců v České republice

Hřbitovy jsou místa, která vyvolávají velmi různorodé pocity. Pro někoho jsou zdrojem klidu a útěchy, jiní si je spojují s loučením a smrtí a mnozí je v každodenním životě jednoduše přehlížejí. V každém případě jsou součástí naší krajiny. Prakticky každé město a každá vesnice má alespoň jeden hřbitov. Náhrobky se tam tyčí jako němí svědkové a připomínají nám ty, kteří naši krajinu utvářeli dávno před námi a zanechali ji takovou, jakou ji nacházíme dnes. Kromě toho jsou svědectvím o dřívějším bohatství naší krajiny i o poutu mezi zesnulými a pozůstalými. Vznikla tak nejen pietní místa, ale také významné kulturní památky, o které se příbuzní a obce starají dodnes. Co se však stane, když už žádní příbuzní nejsou nebo žijí daleko? Co když za ně nikdo necítí zodpovědnost? Takový osud potkal stovky hřbitovů a hrobů německé menšiny po roce 1945. Tuto problematiku si uvědomují i čeští politici. Na nedávné konferenci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR se diskutovalo o možnostech, jaké dát obcím pokyny pro péči o opuštěné hroby. I my chceme na tento problém upozornit. Rádi bychom vás proto vyzvali prostřednictvím fotosoutěže JUKON:

Rozhlédněte se v okolí vašeho domova: Kde najdete památná místa? Kde jsou věci, které stojí za to zachovat? Co vám staré kameny říkají o vašem rodném městě? Pošlete nám své fotografie a něco o nich napište.

Odborná porota vybere ze všech účastníků ty nejzdařilejší práce. Vaše snímky pak budou prezentovány na vernisáži v Praze. Těšíme se na vaše fotografie!

Pravidla fotosoutěže

 • Tématem soutěže jsou německé hroby a hřbitovy na území dnešní České republiky.
 • Této soutěže se mohou zúčastnit lidé ve věku 13–30 let.
 • Soutěže se lze zúčastnit zasláním jedné soutěžní fotografie a/nebo jiného média nejpozději do 24. září 2023, a to na e-mail zivana@ifa.de. Navíc je potřeba sdílet každý příspěvek na Instagramu a označit účet @cesti.nemci. Předměty, které nelze poslat elektronicky, je možné poslat poštou na tuto adresu: Ilyas Zivana, Shromáždění německých spolků v České republice, Náměstí 14. října 1, 150 00 Praha 5.
 • Všechny soutěžní fotografie i jiná média musí být zaslána společně s následujícími údaji:
 • jméno soutěžícího
 • věk soutěžícího
 • název fotografie/média
 • krátký popisek v délce 100–500 znaků (O co se jedná? Kde byla fotografie pořízena? Má nějaký příběh?)
 • Budou uděleny ceny v následujících kategoriích:
 • Cena poroty: Soutěžící, kteří se se svými fotografiemi umístí na 1., 2. a 3. místě.
 • Cena veřejnosti: Tuto cenu získá jeden soutěžící za fotografii, která bude mít nejvíce hlasů na Instagramu.
 • Cena německé menšiny: Členové německé menšiny budou o nejlepší fotografii hlasovat na každoročním Velkém kulturním setkání 7. října 2023.
 • Kreativní cena: Tato cena bude udělena třem soutěžícím, kteří porotu osloví svými básničkami, písničkami, obrázky, videi či drobnými předměty.
 • Ceny budou uděleny na vernisáži dne 8. října 2023 v prostorách Univerzity Karlovy v Praze.
 • Soutěž začíná veřejným vyhlášením 15. srpna 2023. Soutěže se nemohou zúčastnit fotografie, které již byly zveřejněny nebo vystaveny.
 • Zasláním soutěžních fotografií a/nebo jiných materiálů soutěžící souhlasí s využitím všech poskytnutých informací za účelem vyhodnocení soutěže a za reklamními účely. E-mailové adresy nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetím stranám.

 

Upozornění: Nezapomeňte, že se jedná o pietní místa. Buďte prosím ohleduplní k hrobům a ostatním. Nestoupejte na hroby a nic na hrobech a náhrobcích neměňte.

Další informace ke stažení

Infobrožura JUKON-fotosoutěž 2023