Spolek Němců v serverních Čechách

LV Büro - 24. února 2022

BGZ Reichenberg

Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy byl založen v roce 1990 a registrován o rok později. Spolek se skládá z místních skupin v Liberci (Reichenberg), Hrádku n. N. (Grottau), Rumburku (Rumburg), Krásné Lípě (Schönlinde) a Údolím Smědé (Oberwittigtal), které se pravidelně setkávají. Předsedkyní spolku je paní Krista Blaževičová. Spolek take disponuje setkávacím centrem v Liberci.

Do roku 1999 sídlil spolek v centru Liberce, poté si spolek pronajal od města Liberec dům, v němž má dostatek místa nejen pro svou kancelář a knihovnu, ale také krásné prostory pro pravidelná setkávání.

V souladu se svými stanovami se spolek snaží naplnit kulturní a společenské potřeby svých členů a členek. To zahrnuje především:

  • péči o mateřský jazyk doma i ve školách,
  • péči o kulturní dědictví, včetně dialektu a tradičního folkloru,
  • záchranu historických pamětihodností,
  • šíření německé kultury prostřednictvím knihovny a dalších veřejných institucí.

Členové a členky spolku se v průběhu roku setkávají jak v ústředním setkávacím centru, tak v jednotlivých místních skupinách. Mnoho akcí, jako např. vánoční večírek, jsou organizovány pro všechny místní skupiny. Knihovna spolku je otevřena každé úterý odpoledne. Kromě toho pořádáme setkávání tzv. dámských klubů (Frauenklubs), nabízíme kurzy němčiny a organizujeme výlety a exkurze.

Náš spolek založil v Augsburgu a v Liberci Dny české a německé kultury (Deutsch-tschechische Kulturtage), které jsou každé dva roky organizovány ve spolupráci s partnerskými městy. Členové a členky se účastní nejrůznějších akcí pro spolky Němců v České republice i v Německu. Nové tváře jsou u nás vždy vítány.

Spolek a jeho místní skupiny úzce spolupracují s okolními obcemi a jejich institucemi, např. s muzei, archivy, se krajanskými skupinami Heimatkreisen Reichenberg, Heimatkreisen Niederland a Heimatkreisen Friedland, ale také se Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s německým velvyslanectvím v ČR, s ministerstvem kultury ČR a v neposlední řadě také s nejrůznějšími spolky a sdruženími v České republice, Německu i Polsku.

Spolek rozesílá každý měsíc newsletter s nejnovějšími informacemi a plánovanými akcemi.

Spolek Němců v serverních Čechách
Předsedkyně: Petra Laurin
Ruprechtická 254/119

460 14 Liberec 14
Tel.: 00420 732 551 425
Fax: 00420 482 726 698
Email: info@laurin.cz

Kontaktní osoba: Magdalena Hosáková
Tel.: 00420 737 532 088
Sprechstunden: jeden Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr (andere Termine nach der Absprache)

Kontakty na místní skupiny

Hrádek nad Nisou/Grottau - Margit Robová, Tel.: 00420 722 584 988
Rumburk/Rumburg - Heidi Hlaváčová, Tel.: 00420 728 957 414
Údolí Smědé/Oberwittigtal - Gerhard Krause, Tel.: 00420 737 026 596
Šluknovský výběřek/Schluckenauer Zipfel - Roman Klinger, Tel.: 00420732 757 693