Společnost česko-německého porozumění – Moravská Třebová

LV Büro - 24. července 2019

Společnost česko-německého porozumění byla založena a registrována v roce 1994 Ministerstvem vnitra ČR jako samostatný spolek obyvatel německé národnosti, bez ohledu na jejich politickou či náboženskou příslušnost. Členem či členkou se může stát také obyvatel jakékoliv jiné národnosti, který se identifikuje s cíli spolku.

Podle stanov je cílem spolku zachování a podpora dalšího vývoje kultury německé menšiny v České republice, smíření a porozumění Němců s Čechy, spolupráce s podobnými spolku v ČR i v zahraničí a s tzv. krajanskými skupinami (Heimatkreisen) v Německu.

Členové a členky spolku se scházejí minimálně čtyřikrát do roka k setkáním s kulturním programem. Spolek organizuje také semináře, mezinárodní dětské tábory, poznávací zájezdy do Rakouska a Německa. Také úzce spolupracuje s dalšími menšinami v ČR a německými spolky po celém světě.

Regionální skupina Hřebečsko pravidelně vydává informační bulletin Hallo, Freunde. Díky podpoře českého Ministerstva zahraničí vydává brožury o význačných osobnostech či tradicích a zvyklostech hřebečského regionu.

Hřebečský taneční soubor byl založen v roce 1996 z iniciativy manželského páru Sauterových z Marbachu. Již od roku 1997 nacvičuje německé tance z hřebečského regionu či jiných bývalých německých oblast. Soubor se účastní mnoha kulturních setkání německé menšiny, vystupuje na folklórních akcích po celé České republice i v zahraničí, např. ve Strážnici, Praze, Kežmaroku, Stuttgartu, Ludwigsburgu, Berlíně, Erbachu, Řezně, Vídni, Augsburgu či Staufenbergu.

Spolek i taneční soubor jsou v kontaktu s dalšími mládežnickými spolky v Maďarsku, Rakousku, Německu i na Slovensku. V tanečním soubor je vítán každý mladý člověk, který má rád lidové tance a rád poznává jiné národnosti.

Co je vlastně Hřebečsko?

Hřebečsko je bývalá, rozsáhlá německá jazyková enkláva nacházející se na území Českomoravské vrchoviny. Rozprostírá se od Březové a Svitav přes Moravskou Třebovou do Mohelnice, Lanškrouna a Zábřehu. Do roku 1945 se jednalo o německý jazykový ostrov.

Původní označení „Hřebeč“, „Hřebečská země“ bylo poprvé použito v roce 1813. Vlastní region tohoto jména měl rozlohu 1 230 km2 a byl tvořen 140 obcemi a šesti městy: Březová, Svitavy, Moravská Třebová, Lanškroun, Mohelnice a Zábřeh. V roce 1939 zde žilo 130 000 obyvatel, z toho 126 000 Němců. Němci přišli do země ve druhé polovině 13. století na pozvání českého krále Přemysla Otokara II. A olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu.

Historie německého osídlení tohoto regionu byla ukončena v roce 1945, 1946 odsunem německého obyvatelstva. Po roce 1945 přicházeli do kraje noví obyvatelé z Čech, Moravy a Slovenska. Název „Hřebečsko“ se začal používat v devadesátých letech 20. století.

Sdružení Němců – regionální skupina Hřebečsko
(Verband der Deutschen – Regionalgruppe Schönhengstgau)
Svitavská 18
571 01 Moravská Třebová
Irene Kunc
Tel./ Fax: +420 461 316 304
E-Mail: bgz-mtrebova@seznam.cz

www.hrebecsko-schoenhengst.eu

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag: 14 - 16 Uhr