SVAZ NĚMCŮ SEVERNÍ MORAVY – ORLICKÉ HORY

LV Büro - 16. prosince 2020

Svaz Němců Severní Moravy – Orlické hory, z. s. byl založen 29. 9. v moravském Šumperku.
Postupně vzniklo 7 místních skupin:

 • Mährisch Schönberg/ Šumperk (předsedkyně: Ingeborg Cäsar)
 • Freiwaldau/ Jeseník (předseda: Gerhard Hermann)
 • Grulich/ Králíky (předsedkyně: Anna Dobrohrušková )
 • Neutitschein/ Nový Jičín (předsedkyně: Edith Kosler)
 • Römerstadt/ Rýmařov (předsedkyně: Gertrude Polčák)
 • Sternberg/ Šternberk (předseda: Josef Novák)
 • Rokitnitz/ Rokytnice (předseda: Alois Galle)

Předsedkyní svazu je paní Gertrude Polčáková. Členové a členky představenstev jednotlivých místních skupin zasedají dvakrát ročně v setkávacím středisku. Krátce po svém založení měl svaz přes 600 členů a členek, v průběhu let se však jejich počet v důsledku odchodu starších generací výrazně snížil.

Aktivity a cíle spolku

 • péče o němčinu jako mateřský jazyk
 • zpěv, hudba, literatura, dialekt, jazykové kurzy
 • účast a aktivní spolupůsobení na nejrůznějších kulturní akcích (Volkstümlicher Heimatnachmittag, koncerty, semináře, oslavy Dne matek a Vánoc, výlety, německojazyčné bohoslužby)
 • péče o kulturní památky (zachování a výstavba památníků či pomníku souvisejících s německou historií)
 • péče o zmizelé obce (projekty související s jejich historií a případným oživením)
 • sociální pomoc členům a členkám svazu
 • intenzivní kontakty s Němci odsunutými ze severomoravského regionu (podpora a doprovod při návštěvě jejich starých domovů, pomoc při hledání kořenů)
 • kontakty a spolupráce se zahraničními partnerskými městy

V rokytnické místní skupině se zformovala skupina Adlergebirgler, která vystupuje s německými lidovými písněmi na nejrůznějších akcích v ČR i v zahraničí.

Svaz Němců Severní Morava – Orlické hory z. s.
(Verband der Deutschen Nordmähren – Adlergebirge e.V.)
Kladská 1
78701 Šumperk

Jednatelka: Erika Vosáhlo
Telefon/Fax: +420 583 215 142
Mobil: +420 602 700 499
E-mailová adresa: bgz-sumperk@email.cz
Web: www.bgz-sumperk.cz
https://www.facebook.com/bgzsumperk

Otevírací doba:
úterý a čtvrtek: 15 až 18 hod. nebo jinak po předchozí domluvě