Německý kulturní spolek region Brno z.s.

LV Büro - 24. července 2019

Německý kulturní spolek region Brno (der Deutsche Kulturverein Region Brünn) je německojazyčnou platformou umožňující setkávání nejen německé menšiny v Brně a okolí. Spolek je prostředníkem mezi brněnskou společností, institucemi a kulturně činnými osobami v brněnském regionu a Spolkovou republikou Německo, respektive německojazyčnými oblastmi Evropy.

Těžiště spolku spočívá v následujících aktivitách:

  • pravidelná setkávání příslušníků německé menšiny v Brně a okolí

  • organizace kulturních akcí deutsche Volksgruppe in Bruenn

  • setkávání s českou brněnskou veřejností zajímající se o německo-české vztahy

  • koncepce a realizace projektů týkajících se německo-českých vztahů

  • podpora mladých lidí (např. studentů a studentek germanistiky), např. poskytnutím jim německojazyčné platformy a možnosti prezentovat relevantní témata

  • podpora mimoškolních aktivit dětí souvisejících s výukou německého jazyka – tento bod je pro nás velmi důležitý především z toho důvodu, že nabídky výuky němčiny v posledních letech drasticky ubývá ve prospěch angličtiny

  • vytváření platformy pro německojazyčná setkávání

Deutscher Kulturverein Region Brünn e.V.
Německé kulturní sdružení region Brno z.s.

Vorstandsvorsitzende: Hanna Zakhari

Jana Uhra 12
CZ 602 00 Brno
Tel./Fax +420 541 243 397
E-mail: dkvb@seznam.cz
www.freunde-bruenns.jimdo.com