LV aktuell

Es weihnachtet

LV Büro - 17. Dezember 2015

Se srdečnými vánočními pozdravy děkujeme za dobrou spolupráci. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. / Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen danken wir für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.

Jménem prezídia SN / Für das Präsidium der LV

Martin Dzingel
prezident SN / Präsident LV