Šumavský spolek Český Krumlov

LV Büro - 24. července 2019

Šumavský spolek ve Větřní (Wettern) byl oficiálně zaregistrován v lednu 1997 v Praze. Jeho založení navázalo na zánik českobudějovického Svazu sudetských Němců a je výsledkem iniciativy Miroslava Sitty, Josefa Batíka, František Matschy a Ing. Vladislava Bártla.

Setkávací centrum bohužel nedisponuje vlastním centrem, kde by se mohli členové a členky setkávat, proto se schůze a shromáždění konají v různých prostorech. 

Spolek pravidelně organizuje výlety po ČR i do zahraničí a setkává se se skupinami ze spolku Deutscher Böhmerwaldbund. Dále spolupracujeme se spolkem Glaube und Heimat a spolkem sv. Jana Křtitele (Verband des Hl. Johannes des Täufers). K našim aktivitám patří např. péče o kostely, které navštěvují oběti divokého odsunu Němců, a jejich příprava na různé slavnosti. Mimoto se také staráme o kaple a vyzdobujeme německé hroby. Kromě toho je pro nás důležité myslet i na ty, kteří jsou odkázáni sami na sebe. Proto v čase Vánoc pravidelně navštěvujeme obyvatele Domova pro seniory a také pacienty krumlovské nemocnice. Stejně tak v případě potřeby pomáháme našim nemocným členům/členkám.

Šumavský spolek Český Krumlov (BÖHMERWALDVEREIN KRUMMAU)
Eva Veselá
Urbinská 181,
381 01 Český Krumlov
Mobil: 731 622 335
E-Mail: eva.vesela@zambelli.cz; emma.marx@seznam.cz