Shromáždění

Shromáždění německých spolků v České republice

Shromáždění německých spolků v České republice je zastřešující organizací regionálních a místních spolků německé menšiny v České republice se sídlem v Praze.

Od svého založení v roce 1992 si klade za cíl zastupovat zájmy německé menšiny navenek a reprezentovat ji v různých institucích. Dále se snaží zviditelnit kulturní dědictví německy mluvícího obyvatelstva v České republice a usilovat o úzké německo-české partnerství. Ústředním tématem je také podpora německého jazyka jako kulturního bohatství i ve výuce na českých školách.

Dnes naše organizace zaštiťuje 21 samostatně registrovaných německých spolků a 15 center umožňujících vzájemné setkávání.