Shromáždění německých spolků v České republice

Shromáždění německých spolků v České republice (něm. Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V.) je organizace zastřešující regionální spolky německé menšiny po celé České republice. Aktuálně je k SN připojeno 22 samostatně registrovaných spolků a 15 setkávacích center. Shromáždění Němců zastupuje zájmy české německé menšiny v různých menšinových grémiích a při jednání se správními orgány.

Posuňte kolečkem myši
Naši partneři a sponzoři