Cena "Johnnyho" Kleina

"Cena Johnnyho Kleina za německo-české porozumění" se uděluje od roku 2016 na počest životního díla Hanse "Johnnyho" Kleina. V roce 2023 se uskuteční již 4. ročník slavnostního předávání cen.

Oceňují se novinářské, publicistické nebo populárně-naučné příspěvky ve všech médiích, které rozšiřují znalosti Němců a Čechů o sobě navzájem, podporují vzájemné porozumění v Evropě a tím ctí přemosťovací funkci německé menšiny v České republice. Soutěž je určena německým, rakouským a českým novinářům, publicistům, vědeckým pracovníkům a uznávaným aktérům občanské společnosti v těchto zemích. Bude udělena první a druhá cena (dotovaná částkou 5000 €, resp. 2500 €) a cena pro mladé talenty (1500 €). Věková hranice pro udělení ceny pro mladé talenty je 35 let. Ceny budou uděleny za příspěvky vysoké kvality z hlediska obsahu a formy, které vybere porota. Cena bude udělena na slavnostním ceremoniálu 25. listopadu 2023 v Šumperku, rodišti Hanse "Johnnyho" Kleina.

Hans ‚‚Johnny‘‘ Klein

Hans "Johnny" Klein (* 11. července 1931, Mährisch Schönberg; † 26. listopadu 1996, Bonn) byl německý politik CSU. Klein navštěvoval gymnázium v Mährisch Schönbergu až do svého vyloučení v roce 1946, odešel nejprve do Wallersteinu u Nördlingenu, poté do Heidenheimu an der Brenz, kde získal maturitu. Po praxi v novinách studoval od roku 1950 ekonomii a historii na University College v Leicesteru (Anglie). V roce 1953 se stal redaktorem "Heidenheimer Zeitung", v roce 1955 šéfredaktorem německo-anglického týdeníku, v roce 1956 bonnským dopisovatelem "DIMATAG" (servis středně velkých deníků), poté zastupoval Hamburger Abendblatt a psal pro švýcarský "Weltwoche". V roce 1959 Klein nastoupil do zahraniční služby a působil jako tiskový atašé na německých velvyslanectvích v Jordánsku, Sýrii, Iráku a Indonésii. V roce 1965 se stal tiskovým referentem pro tiskovou politiku ve spolkovém kancléřství a v roce 1968 tiskovým referentem pro olympijské hry v Mnichově v roce 1972.

Klein byl prezidentem Katolického dělnického hnutí, předsedou Německého svazu pro asijská studia, prezidentem Středoněmecké televizní akademie a místopředsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Po neúspěšné kandidatuře v roce 1972 zastupoval Klein, který byl od roku 1972 členem CSU, v 8. volebním období volební obvod 204 (Mnichov-Mitte). V letech 1980, 1983, 1990 a 1994 byl zvolen prostřednictvím zemské kandidátní listiny CSU za Bavorsko, v 11. volebním období zastupoval volební obvod 203 (Mnichov-Mitte).

Byl poslancem Spolkového sněmu v jeho 8. volebním období (1976-80) a řádným členem zahraničního výboru v 9., 10. a 13. volebním období. V tomto volebním období byl rovněž řádným členem Výboru pro vzdělávání a vědu a Výboru pro hospodářskou spolupráci. V roce 1982 se stal zahraničněpolitickým mluvčím parlamentní skupiny CDU/CSU. Jako spolkový ministr pro hospodářskou spolupráci dosáhl odpuštění dluhů nejchudším zemím a zavedl posuzování vlivu německých rozvojových projektů na životní prostředí. V letech 1989/90 byl spolkovým ministrem pro zvláštní úkoly, mluvčím spolkové vlády a vedoucím tiskové a informační služby a v letech 1990-96 místopředsedou Spolkového sněmu. Hans Klein byl nositelem Velkého kříže Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo, Bavorského řádu za zásluhy a řady zahraničních řádů.