Vítězné příspěvky

1. místo: Ondřej Procházka (25) – Obličej v břečťanu

Německý evangelický hřbitov Strašnice/Praha

2. místo: Karolína Marková (18) – Hrob Josefa Seligera

Hřbitov Bystřany

Na fotografii se nachází hrob Josefa Seligera na bystřanském hřbitově nedaleko Teplic. Seliger se narodil v Krásné Studánce, většinu svého života však prožil právě v Teplicích. Roku 1919 v reakci na uznání Československa v Saint-Germain Němci zakládají Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v ČSR. Seliger je zvolen jejím předsedou. Na této pozici působí až do své smrti roku 1920. Po jeho smrti je vypsána soutěž o návrh Seligerova náhrobního kamene. V ní zvítězí sochař Johannes Watzal. K slavnostnímu odhalení náhrobku dojde však až v roce 1924. O hrob se dodnes starají příslušníci Seliger-Gemeinde z Německa.

Fotografie byla pořízena v Bystřanech.

2. místo: Alžběta Bartáková (26) – Doplnění

Německý evangelický hřbitov Strašnice/Praha

Evangelický hřbitov ve Strašnicích, je dobrým příkladem toho, že hřbitovy nemusejí zanikat. Z wikipedie a z infotabule na hřbitově lze vyčíst, že hřbitov toho zažil hodně. Od jeho založení na konci 18. století sem byli pohřbíváni převážně němečtí evangelíci. S druhou světovou válkou přestal být používaný, následně měl být zrušen a na jeho místě mělo stát sportoviště. K tomu nakonec nedošlo, ale hřbitov chátral a byl obydlen lidmi bez domova, jak mimo jiné zdokumentoval film Láska v hrobě (2012, režie David Vondráček). Od r. 2002 je hřbitov kulturní památkou a v r. 2015 prošel rekonstrukcí. Nyní je důstojným pietním místem. I když je zde několik poničených hrobů, doplňují se s těmi zachovalými a je vidět, že hřbitov dál nechátrá, jen krásně porůstá břečťanem.

3. místo: Markéta Kroupová (27) – Helene Günther

Hřbitov Aberthamy

Fotografie pochází ze hřbitova v Abertamech. Byla pořízena 7. srpna 2023 navečer, za deštivého počasí, které Krušnohoří tolik sluší. Náhrobek patří Helene Günther, která zemřela ve věku nedožitých dvaceti let. Na její brzký odchod upozorňuje i epitaf na náhrobním kameni „Der Mensch ist nur der Welt geliehen, oft muss er fort im besten Blühen“ („Člověk je světu pouze propůjčen, často ho musí opustit v největším rozkvětu“) a černobílá fotka mladé Helene, která vykukuje zpoza hustého keře. Nahoře na náhrobním kameni je usazena socha klečící ženy z bílého mramoru. Její pravá ruka spočívá na srdci, v levé drží olivovou ratolest –⁠ symbol naděje, že zemřelá nalezne věčného míru. Zdá se pravděpodobné, že se jedná o podobiznu matky Helene, truchlící nad ztrátou své dcery.

Náhrobní kámen vyvolává řadu otázek, mnohé z nich by však ani nejpreciznější archivní rešerše nedokázala zodpovědět. Jak se Helene v Abertamech žilo? Co způsobilo její brzký odchod? Jaké měla sny a naděje do budoucna? Jedinou hmatatelnou památkou na ni tak zůstává její hrob na abertamském hřbitově.

3. místo a cena veřejnosti: Matouš Petruň (17) – Pietní místo

Hřbitov Knížecí Pláně

Tato fotografie byla pořízena na hřbitově zaniklé obce Knížecí Pláně na Šumavě. Hřbitov se nachází v krásné krajině obklopený rozlehlými loukami a na fotografii jsem zachytil jeho kouzelnou a nezaměnitelnou atmosféru. Během komunismu zdejší sudetská obec a její hřbitov téměř zmizely. Náhrobní kameny byly odstraněny, nebo dokonce zničeny. Roku 1992 bylo pietní místo obnoveno především díky německým občanům. Každý náhrobní kámen tak má svůj příběh a nese různá jména.

4. místo: Tom Soukup (14) – Smutná vzpomínka na Emila

Hřbitov Siřem

Hrob 11letého Emila Kühna na starém německém hřbitově v obci Siřem, okres Louny. Po vyhnání bývalého německého obyvatelstva tiše mezi ostatními hroby chátrá i Emilův náhrobek.

Kreativní cena: Kateřina Uhlářová (27) – Pieta?

Hřbitov Eilfhausen

Jedná se o starý hřbitov bývalé vsi Eilfhausen. Aktuálně se na hřbitově nachází kravský výběh. Při jeho návštěvě jsem myslela především na jedno slovo – pokora. Ta na tomto místě opravdu chyběla.

,,Pokora je lék proti pýše.“ (Voltaire)

Cena menšiny: Tereza Tokošová (21) – Anděl

Friedhof Libořice

Náš „Anděl“ se nachází na území bývalých Sudet v Libořicích u Žatce. Je to původně hrobka, která je dominantou místního hřbitova, jelikož stojí uprostřed něj. Každý návštěvník hřbitova ho vidí. Pochází zhruba z 80. let 19. století. Je to neuvěřitelně duchovní stavba, která zaujme nejednoho návštěvníka hřbitova.

Katalog výstavy s dalšími příspěvky naleznete zde:


Katalog JUKON-Fotosoutěz 2023