Organisationen

Landesecho

LV Büro - 25. listopadu 2020

LandesECHO

Časopis LandesECHO byl založen v r. 1994 jako novinová příloha Landes-Anzeiger. Později časopis pod názvem LandesZeitung osamostatnil. Dnes vychází měsíčně jako magazín o 32 stranách. Jako médium pro německo-český dialog je vydáván Shromážděním německých spolků v České republice, z. s.

 

LandesECHO si stanovilo následující cíle:

  • (sebe)reprezentovat německou menšinu v České republice,
  • podporovat rozšiřování německého jazyka a německé kultury,
  • podporovat a iniciovat německo-český dialog,
  • zprostředkovávat aktuální dění v Německu,
  • poskytovat německojazyčných čtenářům a čtenářkám informace o politice, ekonomice, kultuře i společenských událostech v České republice.

 

Zkušební číslo zdarma obdržíte na redaktion@landesecho.cz

Redakce:
Steffen Neumann - šéfredaktor
Manuel Rommel - redaktor
Hans-Jörg Schmidt - politika, komentáře
Lucie Drahoňovská - kultura
Tereza Líbalová - redakční asistentka

Kontakt:
Vocelova 602/3
CZ 120 00 Praha 2
Tel.: +420 235 354 282
Tel./Fax: + 420 235 365 903
E-Mail: redaktion@landesecho.cz

www.landesecho.cz