Spolek Němců v severních Čechách

Spolek Němců v severních Čechách se od svého založení v roce 1990 snaží o zachování německého jazyka, regionálního dialektu a tradic. Kromě toho se sdružení stará zejména o zviditelnění a zprostředkování německého kulturního dědictví regionu. 

Spolek a místní skupiny udržují úzkou spolupráci s místními obcemi a muzei, s archivy, s domovskými okresy, se Shromážděním německých spolků v České republice, s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, s Ministerstvem kultury České republiky a v neposlední řadě s různými spolky v Německu, České republice a Polsku.

Další informace o spolku najdete zde.

Místní skupiny

Kontakt

Adresa:
Spolek Němců v severních Čechách
Předsedkyně spolku: Petra Laurin

Ruprechtická 254/119
460 14 Liberec 14


E-Mail: info@laurin.cz
Tel.: 00420 732 551 425

Webová stránka:
www.spoleknemcu.cz

Více informace najdete na našem Facebooku.