DEUKS

DEUKS - Němčina jako jazyk kultury a výuky

Jak zachovat a podporovat němčinu jako vyučovací a také kulturní jazyk v České republice? S cílem poskytnout odpověď na tuto otázku zahájilo vedení Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna v Praze v roce 2020 společně se Shromážděním německých spolků v České republice iniciativu s názve "Němčina jako vyučovací a kulturní jazyk" (DEUKS). Na pravidelných konferencích a setkáních se mají předávat nápady a rozvíjet vize ohledně toho, jak by se němčina mohla vyučovat na českých školách. Iniciativa je určena především školám, které nabízejí němčinu buď jako první cizí jazyk, nebo školám s rozšířenou výukou němčiny. Je třeba, aby se výměna nápadů neomezovala jen na české hranice, a tak klade iniciativa velký důraz na mezinárodní spolupráci. Také se snaží zjistit, jak je němčina chápána jako kulturní, menšinový a vyučovací jazyk v jiných zemích.

Kontakt

Webové stránky: deuks.cz

Ing. Richard Neugebauer, CSc.
BOHEMIA Troppau, o.p.s.
Masarykova třída 342/39, 74601 Opava
Tel.: +420 553616791, +420 602 777 875
E-Mail: bohemia@troppau.cz

Mgr Jana Nálepová, Ph.D.
Vedoucí Jazykového, metodologického a kulturního centra Pro Lingua Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Masarykova tř. 343/37, 74601 Opava
E-Mail: jana.nalepova@fpf.slu.cz

Mgr Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA
Vedoucí dobročinné společnosti
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna
Střížkovská 32/27 180 00 Praha 8
Tel.: +420 607874919
E-Mail: svobodova@gtmskola.cz