Gymnázium Thomase Manna

Gymnázium Thomase Manna bylo založeno v roce 1995 Svazem Němců v Československu, tedy předchůdcem Shromáždění německých spolků. Poskytuje osmileté všeobecné vzdělání s důrazem na rozšířenou intenzivní výuku němčiny, která je také prvním cizím jazykem studentů. Dále nabízí výuku vybraných předmětů vyučovaných v němčině a výchovu k německo-českému porozumění.

Od 6. do 9. třídy se žáci dělí podle tří úrovní dosažených znalostí. Jsou to začátečníci, pokročilí a ti, kteří dosáhli tak výborných znalostí němčiny, jako by to byl jejich rodný jazyk. Od 10. třídy nabízí škola výuku ve dvou skupinách, ve kterých se školáci připravují na zkoušku nutnou k obdržení jazykovému diplomu.

Gymnázium Thomase Manna bylo zařazeno do sítě škol oprávněných připravovat žáky na jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom II. Tato zkouška slouží jako doklad o znalosti německého jazyka pro německé univerzity. 

Druhým cizím jazykem vyučovaným na tomto gymnáziu je angličtina, která se vyučuje od 6. třídy. Dále jsou nabízeny také další jazykové kurzy, a to francouzštiny a španělštiny.

Žáci, kteří nepochází z česky mluvících rodin se českému jazyku učí dodatečně. Tyto lekce se zaměřují na gramatiku a rozvoj psaní a umožňují výuku češtiny jako cizího jazyka.

Kontakt

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Michaela Dvořáková

Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8

Tel./Fax: 00420 283 881 850
E-Mail: gtm@gtmskola.cz
Domovská stránka: www.gtmskola.cz