Verein der Deutschen in Böhmen-Region Pilsen

LV Büro - 24. července 2019

Spolek Němců v Čechách – region Plzeň (Pilsen) byl založen v roce 1990. Nejprve se členové a členky scházeli na různých místech, po třech stěhováních sídlí Česko-německé potkávací centrum Karla Klostermanna od r. 1998 v městské čtvrti Roudná, kde jsou mu k dispozici společenská místnost, malá knihovna a kancelář.

Přes 20 let byla předsedkyní plzeňského setkávacího střediska paní Gertrud Trepková, která za své přeshraniční aktivity podporující česko-německý dialog vyznamenána cenou „Brückenbauer“ Centra Bavaria Bohemia v Schönsee. Od r. 2013 je novou předsedkyní paní Terezie Jindřichová.

Spolek je členem Shromáždění německých spolků v České republice a vysílá dva delegáty, jednoho člena/jednu členku prezídia a dva členy/dvě členky do obecně prospěšné organizace Bohemia Troppau .

Členové a členky spolku mají možnost se scházet každý čtvrtek. V pondělí jsou prostory vyhrazeny pro kurzy němčiny 21. ZŠ Plzeň, na které sem žáci docházejí.

Mezi nejdůležitější činnosti spolku patří autorská čtení německy píšících autorů, přednášky k nejrůznějším tématům, výstavy, péče o zvyky a tradice, jako jsou např. lidové písně, a

slavení jubileí a výročí. Spolek se pokouší přivést dohromady obyvatele pocházející z německého prostředí a spolupracovat s dalšími setkávacími středisky v ČR a institucemi (např. Sdružení Ackermann Gemeinde nebo Goethe Institut).

Spolek Němců v Čechách – region Plzeň
Boženy Němcově 3
323 00 Plzeň
Tel./Fax: +420 373 730 183
Privat: +420 724 512 925
Email: bgzplzen@seznam.cz

Spolek Němců v Čechách - region Plzeň (PDF)