09. říjen 2022

30 let Shromáždění

Shromáždění oslavilo minulou sobotu za účasti mnoha hostů a partnerů z domova i ze zahraničí své 30. narozeniny. Slavnost se konala v Masarykově koleji v pražských Dejvicích a zpívalo a tančilo se na ní v různých regionech Čech, Moravy a Slezska.

Rádi bychom poděkovali všem účinkujícím skupinám, které nás provedly rozmanitými kulturami a tradicemi německé menšiny. A také všem čestným hostům, kteří přišli na naše 30. výročí.

Ohlížíme se za 30 úspěšnými lety, během nichž se nám dařilo společně zviditelňovat problémy německé menšiny. Mezitím jsme zastoupeni v několika vládních orgánech, založili jsme tři spolky, Základní školu česko-německého porozumění, Gymnázium Thomase Manna a Hospodářskou nadaci Bohemia Troppau, a každoročně realizujeme mnoho projektů na mezinárodní i národní úrovni.

Nyní bychom rádi společně s našimi partnery a podporovateli pokračovali v úspěšné práci posledních 30 let.