01. březen 2023

V pondělí se konal 2. Stammtisch JUKONu. Mohli jsme přivítat spoustu nových hostů. Nejdříve jsme se vzájemně představili, pak jsme ve skupinách pracovali na otázkách, v čem se Česko a Německo liší, a co mají společné. Naše výsledky jsme si vzájemně prezentovali na plakátech. Potom jsme si povídali. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na viděnou příště!

Další setkání JUKONu se koná v úterý, 14. 3. 2023, v 19.00 hod.