10. únor 2022

Křest naší pohádkové knihy

Minulou středu večer se v Národním shromáždění konala prezentace nedávno vydané pohádkové knihy "Ve světě Rýbrcoula a hastrmanů". O významu a budoucím využití knihy diskutovali její autoři Lucie Römer a Jakub Šolín, patroni Dr. Zuzana Svobodová z Gymnázia Thomase Manna a Thomas Meyer z Goethe Institutu a Martin Herbert Dzingel ze Shromáždění.

"Péče o náš mateřský jazyk a jeho zachování je jedním z nejdůležitějších zájmů Národního shromáždění." Těmito slovy zahájil předseda Shromáždění německých spolků v České republice Martin Herbert Dzingel slavnostní pojmenování.

Důležitost zachování pohádek v takové knize objasnila hned na začátku diskuse autorka Lucie Römerová. Během svého výzkumu pro tento knižní projekt zjistila, že na mnoha místech se pohádky a pověsti Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku již nevyprávějí.

Tato kniha však není důležitá jen pro zachování pohádek. Dr. Zuzana Svobodová uvedla, že fantazijní světy jsou velmi vhodné pro motivaci dětí a mladých lidí k učení jazyka. Kniha je významným příspěvkem k výuce německého jazyka. Kniha již byla použita při několika projektových dnech a mladí lidé ji velmi dobře přijali. Dr. Zuzana Svobodová rovněž ocenila vzdělávací přístup knihy. Například na konci každé pohádky jsou otázky, které buď objasňují obtížné pojmy, podněcují k zamyšlení nebo vybízejí čtenáře k dalšímu psaní pohádky.

Thomas Meyer z Goethe-Institutu mezitím zdůraznil, že důležitým zájmem Goethe-Institutu je vytváření setkání a propagace německého jazyka. Doufal, že obojí bude vytvořeno prostřednictvím knihy. Dále si přál, aby kniha měla dlouhý, naplněný a nepřetržitý život.

Poté byla kniha slavnostně pokřtěna. Po oficiálním ceremoniálu pozvalo Shromáždění všechny na malý drink, kterým úspěšný večer pomalu končil.

Pokud máte o knihu zájem, pošlete prosím e-mail na adresu sekretariat@landesversammlung.cz. Knihu lze zakoupit zdarma.