19. říjen 2022

Němčina jako kultura a vyučovací jazyk

Včera začala v Praze na Ministerstvu školství konference DEUKS. Cílem konference je najít a konkretizovat společné cesty k podpoře důležité role německého jazyka v moderní Evropě a vyměnit si praktické zkušenosti. Konference s pestrým programem potrvá do pátku.

Bude se také zabývat současnou situací výuky německého jazyka v Polsku. Jedná se o výbušné téma, neboť polský parlament teprve na začátku roku rozhodl o snížení prostředků na výuku němčiny jako jazyka původu německé menšiny.  Hlavní projev přednese Edyta Opyd, poradkyně pro vzdělávání Svazu německých sociálně-kulturních spolků v Polsku.

Na konferenci se však budou konat i praktické workshopy. Například, jak lze vyučovat jazyky a hudbu společně nebo jak lze ve výuce využít německé lidové tance.