06. červen 2022

Sudetoněmecký den udává směr pro Evropu

O uplynulém svatodušním víkendu se v Hofu konal 72. sudetoněmecký den. Pod heslem "Dialog překonává hranice" se opět sešla řada místních skupin sudetoněmeckého landsmanšaftu. Přítomny byly také spolky a sdružení německé menšiny z České republiky.

Osud Ukrajiny a mnoha lidí, kteří museli kvůli válce opustit svou vlast, byl jedním z hlavních témat letošního Sudetoněmeckého dne v Hofu. Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Bavorsku Steffen Hörtler zahájil slavnostní předávání Evropské ceny Karla Velikého slovy: "Jako sudetští Němci se zasazujeme o to, aby se vyhnání už nikdy neopakovalo. Ale děje se to znovu, uprostřed Evropy. A proto se zděšením sledujeme, co se v současnosti děje na Ukrajině." Den sudetských Němců by proto měl být vnímán také jako shromáždění za mír a solidaritu s ukrajinským lidem.

Bernd Posselt, spolkový předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu, ve svém projevu při předávání Ceny Karla Velikého upozornil na význam soudržnosti pro mírové soužití v Evropě. "Důvěru musíme budovat neustálým setkáváním, neustálým dialogem. Je to náročné, ale je to cesta k mírové Evropě." Je to způsob, jak snížit vzájemný strach, zdůraznil Posselt. Strach, který stále existuje a je zneužíván nacionalisty a extremisty.

Již na pátečním slavnostním večeru vystoupila na Sudetoněmeckém dni poprvé nová zmocněnkyně německé spolkové vlády pro záležitosti Aussiedlerů a národnostních menšin Natalie Pawliková. Zvláště ji potěšilo letošní motto, které je závazkem a zájmem o naše dnešní hodnoty a jasným znamením pro sjednocenou Evropu.