06. březen 2024

Česká republika rozšířila ochranu němčiny jako menšinového jazyka

Dne 28. února 2024 vstoupilo v platnost doplnění Prohlášení ČR v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků za účelem povýšit v ČR ochranu němčiny jako menšinového jazyka v souladu s Chartou na nejvyšší úroveň, tedy podle části III Charty. Více informace najdete zde:

Tschechien stärkt Rechtsstellung und Förderung des Deutschen

Česká republika rozšířila ochranu němčiny jako menšinového jazyka

Czechia extends protection of German language under the minority languages charter