27. červen 2022

Učíme se společně, jednáme společně

Minulý víkend jsme byli hosty v Bratislavě. Tam jsme společně se Spolkem karpatských Němců, BJDM, Allensteinským spolkem německé menšiny a Spolkem německých spolků Warmia a Mazury uspořádali v Bratislavě Mezinárodní myšlenkový workshop na téma udržitelnosti.

Pod heslem "Společně se učit, společně jednat" se mladí lidé a mladí dospělí ve věku 16 až 21 let z německé menšiny v Polsku, České republice a na Slovensku dva dny intenzivně zabývali tématem změny klimatu a otázkou, co pro to můžeme udělat. Cílem bylo zvýšit povědomí o problémech, jako je změna klimatu a rychlá móda, ale také podpořit přeshraniční setkávání.

Společně pak na budoucím workshopu vypracovali vlastní projektové nápady a zvážili, jak by je bylo možné v jednotlivých zemích realizovat. Dr. Quiles z Nadace pro spojení s Němci v zahraničí mladé lidi podpořil a poskytl jim řadu tipů pro praktickou realizaci projektů.

Program byl doplněn praktickými prvky, například workshopem upcyklace. Doufáme, že náš projekt byl impulsem pro mnoho nových malých projektů našich účastníků.