13. leden 2022

Více lidí v České republice se hlásí k německé národnosti

Sčítání lidu se v České republice provádí každých 10 let. Poslední sčítání lidu proběhlo od 27. března do 11. května 2021. Český statistický úřad nyní zveřejnil výsledky tohoto sčítání. Situace německé menšiny je pozitivní.

Německá menšina se stává rozmanitější

Zatímco při sčítání lidu v roce 2011 se k německé národnosti přihlásilo 18 658 osob, loni to bylo 24 190. Na rozdíl od předchozích sčítání bylo tentokrát možné uvést jednu nebo více národností. Přitom 9 128 osob uvedlo pouze německou národnost, zatímco 15 062 osob zaškrtlo německou a jinou (většinou českou) národnost.

Úspěch německé menšiny

Od posledního sčítání lidu uskutečnilo Celostátní shromáždění německých spolků v České republice společně se svými regionálními spolky řadu úspěšných projektů. Cílem bylo vždy vytvořit větší povědomí o historii německé menšiny v České republice, podpořit bádání o vlastní rodinné historii a zdůraznit funkci německé menšiny při budování mostů. Počet 15 062 osob, které nyní zaškrtly německou a jednu další národnost, opět zdůrazňuje význam práce Národního shromáždění a jeho sdružení.

Údaje o státní příslušnosti celkově klesají

Celkově se počet lidí, kteří zaškrtávají státní příslušnost, stále snižuje. Zatímco v roce 2011 neuvedlo svou státní příslušnost 25,3 %, v roce 2021 to bylo 31,6 %.