26. březen 2022

Jarní zasedání Shromáždění

Zástupci německé menšiny v České republice se sejdou na jarní konferenci v Praze. Konference delegátů, nejvyšší orgán LV, slaví předposlední zasedání volebního období 2019-2022. Bude se řešit a projednávat mnoho důležitých otázek, včetně přípravy nových voleb, které se uskuteční na podzim.

Představeno bylo také usnesení předsednictva, které upravuje nová kritéria a přidělování míst delegátů. Důležitou součástí konference delegátů je také prezentace zpráv o činnosti a výměna zkušeností. Aspekt německého mateřského jazyka hraje na setkáních vždy ústřední roli.