Dům česko-německého porozumění Rýnovice

Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích je kulturní památkou. Stavba z druhé poloviny 17. století patří mezi nejstarší budovy v Jablonci nad Nisou. Objekt lidové architektury zachránil před jistou demolicí občan Spolkové republiky Německo Franz Rieger. Během osmi let shromáždil ze soukromých sbírek a od veřejných institucí v Německu více než tři milióny korun na rekonstrukci stavby.

V roce 1998 byl dům slavnostně vysvěcen a pod jeho střechou vznikla společnost, která se věnuje projektům přispívajícím k porozumění mezi lidmi. Dům slouží ke zlepšování česko-německých vztahů, ke kulturním, společenským a vzdělávacím účelům. Je v něm Galerie Franze Riegra (FR) s plochou asi 120 metrů čtverečních a setkávací sál s kavárničnou pro 35 lidí.

Dům pořádá ročně asi deset výstav. Součástí jeho programu jsou i kurzy německého jazyka pro děti, začátečníky a pokročilé, přednášky, setkávání a sympozia novinářů. Ročně navštíví Riegrův dům přes 4000 lidí.

Činnost domu podpořilo město Jablonec nad Nisou, Spolkové ministerstvo vnitra, Sudetoněmecká nadace Mnichov,  Česko-německý fond budoucnosti, německé velvyslanectví v Praze, ale hlavně jeho členové. Je jedním ze 13 oficiálních česko-německých setkávacích center v ČR.

Franz Rieger

Franz Rieger se narodil v září 1908 v Lukášově na Jablonecku. Do roku 1945 pracoval jako technický kreslič a vedoucí provozu v Jablonci. V roce 1946 byl Rieger vysídlen a žil v jižní části Německa, v Esslingenu. Jako vlastivědný badatel vydal několik knih o umělcích ze Sudet a zasloužil se o uspořádání mnoha výtvarných výstav. Jeho zásluhou dnes stojí Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích. Zemřel v roce 2006.

Další informace najdete na webové stránce https://www.riegerhaus.cz/

nebo na našem Facebooku.

Kontakt

Kontaktní osoba: Petra Laurin

Československé armády 24
46605 Jablonec nad Nisou – Rýnovice
Česká republika

E-Mail: info@laurin.cz
Telefon: +420 732 551 425