Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Spolek německého jazyka a kultury byl založen v roce 2001. Od té doby sdružuje především příslušníky německé menšiny z Brněnska, Rakouska a Německa. 

Spolek každoročně pořádá různé akce věnované historii Brna a německé menšině žijící v Brně. Spolek se například účastní brněnského Festivalu menšin, založil vlastní pěvecký sbor a již se mu podařilo uspořádat několik prezentací o německých osobnostech v Brně.

Dnes se sdružení pravidelně schází v Anenské ulici. Na jedné straně slouží tato setkání jako místo pro výměnu zkušeností a jako kontaktní místo pro nové členy. Na druhou stranu je program vždy doprovázen promítáním filmů, prezentacemi apod.

Další informace o sdružení naleznete zde: http://www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com

Kontakt

Adresa:
Německý jazykový a kulturní spolek Brno
Kontaktní osoba: Michaela Knápková
Musilova 3
614 00 Brno

E-Mail: dskv-brno@seznam.cz
Tel: 00420 545 581 450