Německý kulturní spolek region Brno z.s. (DKVB)

Německý kulturní spolek region Brno, z.s. (DKVB) je spojnicí s minulostí a životem německy mluvící menšiny ve městě Brno.  Ve všech vědních a kulturních oborech se v dějinách Brna setkáváme s němčinou. Zprostředkovat ji a udržet ji při životě je cílem sdružení. 

Sdružení se také chápe jako prostředník mezi brněnskou společností, institucemi a obecně kulturně zainteresovanými jednotlivci z brněnského regionu, Německa a německy mluvících oblastí Evropy. K dosažení tohoto cíle organizuje sdružení pravidelná setkání německé menšiny, různé formáty kulturních akcí a také projekty na podporu česko-německých vztahů.

Další informace o sdružení naleznete zde: https://www.freunde-bruenns.com

Kontakt

Adresa:
Německý kulturní spolek region Brno z.s. (DKVB)
Kontakt: PhDr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.
Jana Uhra 12
602 00 Brno

E-Mail: dkvb@seznam.cz
Tel: 00420 541 243 397