Sdružení Slezsko-Německých Přátel Hlučínska

Náhrobky s německými nápisy, německá jména obyvatel a prvky německé architektury na budovách dokládají kulturní rozmanitost Horního Slezska. Udržování těchto stop je jednou z největších starostí Spolku slezsko-německých přátel v Hlučínsku. 

Za tímto účelem komunita v průběhu roku realizuje řadu projektů. Zaměřuje se zejména na mladé lidi. Pořádají se jazykové tábory, čtenářské a recitační soutěže a plánují se mezinárodní výměnné programy. Kromě hravého zprostředkování kulturní rozmanitosti a německého dědictví v regionu je dalším velkým zájmem komunity výuka německého jazyka. Zde se také prohlubuje spolupráce s Goethe Institutem a školami v Hlučínsku. 

Spolek slezsko-německých přátel v Hlučínsku informuje o své činnosti také ve vlastní internetové televizi a rozhlase.

http://www.hlucinsko.tv

http://www.halloradiohultschin.cz

Kontakt

Adresa:
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska
Kontaktní osoba: Marie Rončka
Zahradní 24
748 01 Hlučín


E-Mail: hultschin@email.cz
Tel.: 00420 595 043 031
Mobil: 00420 605 737 788