Slezsko-německý spolek v Bolaticích (Schlesisch-deutscher Verein e.V.)

Slezsko-německý spolek v Bolaticích byl založen v roce 1994 s cílem zachovat a udržovat tradice a německý jazyk ve Slezsku. Za tímto účelem pořádá sdružení v průběhu roku různé kulturní akce, například oslavy Dne matek nebo Vánoc. Kromě toho spolek založil pěvecký sbor, který zpívá německy a slezsky.

Sdružení však není dobře propojeno pouze v regionu Bolaticka. Dobré kontakty jsou se spolky německé menšiny v Opavě, Hlučínsku a také za hranicemi v Polsku, s nimiž se opakovaně pořádají akce.

V zájmu zachování německého jazyka se sdružení snaží pořádat kurzy němčiny pro dospělé i děti.
Sdružení má také knihovnu, kde si členové i veřejnost mohou pravidelně půjčovat knihy v němčině.

Kontakt

Adresa:
Slezsko-německý svaz, z. s.
Veronika Krohe

Staňkova 27
747 06 Opava


E-Mail: krohe.v@seznam.cz
Tel.: 00420 553 734 946