Slezský německý spolek z. s.

Slezsko-německý spolek v Opavě (Troppau) byl založen v roce 1991. Tehdy stejně jako dnes bylo hlavním cílem činnosti spolku zachování německého jazyka, který byl mateřským jazykem zakládajících členů. Kromě toho se sdružení zasazuje o zachování kulturního dědictví německých osadníků v regionu.

Za tímto účelem Slezsko-německý spolek pravidelně pořádá kurzy němčiny, semináře, kulturní setkání, výstavy a vydává různé publikace. Zvláštním zájmem sdružení je podpora úzkých česko-německých vztahů. Slezsko-německý spolek má v současné době přibližně 100 členů.

Aby byli členové i široká veřejnost informováni o novinkách, vychází každý druhý měsíc informační bulletin "Troppauer Nachrichten".

Další informace na sdružení naleznete zde: http://www.slezskynemeckyspolek.eu

Kontakt

Adresa:
Slezský německý spolek, z. s.
Hans D. Korbel
Horovo nám. 2
746 01 Opava

E-Mail: sdv.troppau@email.cz
Mobil: 00420 731 087 151