Spolek Němců Těšínského Slezska

Spolek Němců Těšínského Slezska je regionální organizace založená v roce 1992. Nabízí kurzy němčiny pro své členy a další zájemce, pořádá semináře pro mládež a seniory, dětské tábory v Německu i v zahraničí, výstavy, workshopy a další akce.  Kromě toho sdružení podporuje aktivní německo-české partnerství a kulturní rozmanitost. 

V oblasti práce s mládeží sdružení spolupracuje se školami a přispívá k rozvoji regionu prostřednictvím výuky jazyků a kultury. Prostřednictvím přeshraniční spolupráce s německými žáky a studenty se aktualizuje obraz Německa u mladých lidí na české straně a rozšiřují se znalosti o Německu.

Další informace o sdružení naleznete zde: http://vdd-teschner-schlesien.cz

Kontakt

Adresa:
Spolek Němců Těšínského Slezska 
Kontakt: Hana Slížová
Studentská 11
Havířov-Podlesí

E-Mail: deutsche@seznam.cz