Spolek Němců v Čechách – Region Plzeň

Krátce po politických změnách v roce 1990 byl v Plzeňském kraji založen Spolek Němců v Čechách. V průběhu let se stal centrem Němců v celém regionu. Ti zde mohou navazovat kontakty a setkávat se. Spolek má také vlastní setkávácí centrum, kde se konají různé akce a kde se členové mohou scházet každý čtvrtek. V pondělí jsou prostory střediska určeny kurzům němčiny. Spolek se snaží zejména o to, aby byl německý jazyk v regionu i nadále zachován.

Také každoročně pořádají různé kulturní akce. Patří k nim přednášky a veřejná čtení německy mluvících autorů, výstavy či oslavy, které mají zachovat staré tradice a zvyky.

Cílem spolku je rozšířit síť německé menšiny v regionu, prohloubit dialog s českou většinovou společností a vzbudit zájem veřejnosti.

Za tímto účelem úzce spolupracují s dalšími sdruženími německé menšiny a různými nadregionálními institucemi, jako jsou například Ackermann-Gemeinde či Goethe-Institut.

Další informace o sdružení naleznete zde: https://www.bgzpilsen.cz

Kontakt

Adresa:
Spolek Němců v Čechách ­– region Plzeň, z. s.
Boženy Němcové 3
323 00 Plzeň

E-Mail: bgzplzen@seznam.cz
Tel: 00420 724 512 925