Svaz Němců – Region Chebsko

Svaz Němců – Region Chebsko je zastřešující organizací zbývajících občanů německé národnosti v České republice. Od svého založení v roce 1991 se stará o zájmy německé menšiny a udržování kultury v oblasti Chebska.

Mezi naše hlavní úkoly patří péče o německý mateřský jazyk a účast a zapojení se do různých kulturních akcí jak doma, tak i v zahraničí. Velmi dobré vztahy udržujeme také s vysídlenci z původního německého regionu v Chebu a jeho okolí. Při návštěvách staré vlasti pomáháme a je doprovázíme.

Svaz Němců sídlí v Chebu, konkrétně v domě Balthasara Neumanna a svou činnost realizuje v souladu s mezinárodním porozuměním, zejména mezi občany České republiky a Spolkové republiky Německo.

Svaz realizuje s podporou Spolkového ministerstva vnitra, Velvyslanectví SRN v Praze a Ministerstva kultury ČR následující aktivity:

 • vzdělávací semináře
 • semináře zaměřené na lidovou hudbu
 • výstavy
 • přednášky
 • jazykové kurzy
 • a mnoho dalšího

Místní skupiny

 • Eger / Cheb

  Předseda: Jaroslav Klyeisen – Tel.: +420 724 496 615

  Schůzky: Každou první sobotu v měsíci ve 14.00 h v Domě Balthasara Neumanna v Chebu

 • Falkenau / Sokolov

  Předseda: Günther Wohlrab – Tel.: +49 170 9610665
  Schůzky: Každou druhou a čtvrtou středu ve 14:00 h v restauraci „Dole v dole“, 5. Květná 655 v Sokolově.

 • Karlsbad / Karlovy Vary

  Předsedkyně: Irena Kašáková – Tel.: +420 728 028 282
  Schůzky: Každý první čtvrtek v měsíci v 15.00 h v „Egerländer Hof“

 • Neudek / Nejdek

  Předsedkyně: Blanka Vorličková – Tel.: +420 454 422 992
  Schůzky: Každou třetí středu v měsíci ve 14.30 h v Kinokavárně (kromě v červenci)

 • Wildstein / Skalná

  Předsedkyně: Jana Baziláková - Tel.: +420 605 207 729

  Schůzky: První čtvrtek v měsíci. 15.00 h v „Kirchnu“

 • Neusattl / Nové sedlo

  Předsedkyně: Brigita Möckl – Tel. +420 454 422 992
  Schůzky: První pátek v měsíci, 17.00 h v restauraci „Meteor“ v Novém Sedle

Kontakt

Bund der Deutschen – Landschaft Egerland
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 36
350 02 Cheb
Tel.: +420 354 422 992
E-Mail: bgzeger@seznam.cz

www.egerlaender.cz

Předseda: Alois Franz Rott 

Otevírací doba:
Úterý: 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
Středa: 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
Nebo po domluvě