LandesECHO

LandesECHO vzniklo v roce 1994 jako příloha novin Landes-Anzeiger, později se osamostatnilo a vycházelo jako LandesZeitung. Nyní se jedná o měsíčník o 32 stranách. Vydává ho Shromáždění německých spolků v České republice. LandesEcho se považuje za médium, které podmiňuje německo-český dialog.

Redakčně je zaměřeno na následující cíle:

  • Reprezentace a sebeprezentace německé menšiny v České republice
  • Podpora šíření německého jazyka a kultury
  • Budování vztahů mezi Němci a Čechy
  • Zprostředkování aktuálního obrazu Německa v České republice
  • Předání základních informací o politice, hospodářství, kultuře a společnosti v České republice pro německy mluvící čtenáře

Ukázkový výtisk našich elektronických novin můžete získat zdarma na redaktion@landesecho.cz

Redakce:
Steffen Neumann – šéfredaktor
Manuel Rommel – ifa-redaktor
Šimon Šticha – asistent redakce