Základní škola

Základní škola německo-českého porozumění

Základní škola německo-českého porozumění byla založena v roce 1991 Svazem Němců v Československu tedy předchůdcem Shromáždění německých spolků. Řídí se učebním plánem pro základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků a vlastním rámcovým plánem výuky německého jazyka, který byl schválen v rámci projektu EXTRA MŠMT ČR. Nabízí rozšířenou intenzivní výuku němčiny od 1. třídy. Výuka probíhá vždy ve skupinách čítajících maximálně 13 žáků.

Některé předměty se rovněž vyučují ve skupinách s menším počtem žáků, což umožňuje zavádět nové formy výuky a individuálně reagovat na potřeby a schopnosti každého žáka. V rámci mimoškolních aktivit a školní družiny mohou děti navštěvovat řadu kroužků, např. německou konverzaci či divadelní kroužek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

Mimoškolní péče je k dispozici denně a to od 7:45 do 17 hodin.

Kontakt

Chabařovická 1125/4
182 00 Praha 8
Tel./Fax Sekretariat: 00420 283 882 581
E-Mail: skola@gtmskola.cz
Domovská stránka: www.gtmskola.cz